นวัตกรรมบ้านที่ตอบโจทย์ทุกความฝัน สร้างเสร็จในวันเดียว

Info:

บริษัท บล็อกซ์  จำกัด

299/20 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว (อินทราภรณ์ ทาวน์ อิน ทาวน์) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02 117 2246
[email protected]
www.bloxliving.com

Price List

MINI

 • ขนาด (เมตร): 3×5
 • ราคา: 429,000 บาท
 • ค่าขนส่ง+ติดตั้ง: –
 • ราคารวม (บาท): 429,000 บาท
ราคางานเพิ่มอื่น ๆ
 • ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
  -ไม่มีเข็ม: 30,000 บาท
  -มีเข็มสั้น: 56,000 บาท
 • บันไดเฟอร์นิเจอร์: –
 • เฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว: –
 • ราคามุ้งลวด: 9,500 บาท
 • ราคาถังบำบัดน้ำเสีย (800 ลิตร): –
 • อ่างอาบน้ำไม้จริง: –
 • ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น: 6,500 บาท
 • ติดตั้งเครื่องทำความร้อน: 8,500 บาท

BIZ

 • ขนาด (เมตร): 3×5
 • ราคา: 459,000 บาท
 • ค่าขนส่ง+ติดตั้ง: –
 • ราคารวม (บาท): 459,000 บาท
ราคางานเพิ่มอื่น ๆ
 • ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
  -ไม่มีเข็ม: 30,000 บาท
  -มีเข็มสั้น: 56,000 บาท
 • บันไดเฟอร์นิเจอร์: –
 • เฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว: 85,000 บาท
 • ราคามุ้งลวด: 9,500 บาท
 • ราคาถังบำบัดน้ำเสีย (800 ลิตร): –
 • อ่างอาบน้ำไม้จริง: –
 • ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น: 6,500 บาท
 • ติดตั้งเครื่องทำความร้อน: 8,500 บาท

MINI PLUS

 • ขนาด (เมตร): 3×6
 • ราคา: 619,000 บาท
 • ค่าขนส่ง+ติดตั้ง: –
 • ราคารวม (บาท): 619,000 บาท
ราคางานเพิ่มอื่น ๆ
 • ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
  -ไม่มีเข็ม: 32,000 บาท
  -มีเข็มสั้น: 58,000 บาท
 • บันไดเฟอร์นิเจอร์: –
 • เฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว: –
 • ราคามุ้งลวด: 14,500 บาท
 • ราคาถังบำบัดน้ำเสีย (800 ลิตร): 38,000 บาท
 • อ่างอาบน้ำไม้จริง: –
 • ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น: 6,500 บาท
 • ติดตั้งเครื่องทำความร้อน: 8,500 บาท

JUNIOR

 • ขนาด (เมตร): 3×6+3×2.5
 • ราคา: 759,000 บาท
 • ค่าขนส่ง+ติดตั้ง: –
 • ราคารวม (บาท): 759,000 บาท
ราคางานเพิ่มอื่น ๆ
 • ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
  -ไม่มีเข็ม: 32,000 บาท
  -มีเข็มสั้น: 58,000 บาท
 • บันไดเฟอร์นิเจอร์: 74,000 บาท
 • เฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว: 146,000 บาท
 • ราคามุ้งลวด: 16,500 บาท
 • ราคาถังบำบัดน้ำเสีย (800 ลิตร): 38,000 บาท
 • อ่างอาบน้ำไม้จริง: –
 • ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น: 6,500 บาท
 • ติดตั้งเครื่องทำความร้อน: 8,500 บาท

 

CABIN

 • ขนาด (เมตร): 4x7x2x3
 • ราคา: 829,000 บาท
 • ค่าขนส่ง+ติดตั้ง: –
 • ราคารวม (บาท): 829,000 บาท
ราคางานเพิ่มอื่น ๆ
 • ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
  -ไม่มีเข็ม: 42,000 บาท
  -มีเข็มสั้น: 78,000 บาท
 • บันไดเฟอร์นิเจอร์: 84,000 บาท
 • เฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว: 186,500 บาท
 • ราคามุ้งลวด: 15,000 บาท
 • ราคาถังบำบัดน้ำเสีย (800 ลิตร): 38,000 บาท
 • อ่างอาบน้ำไม้จริง: 45,000 บาท
 • ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น: 6,500 บาท
 • ติดตั้งเครื่องทำความร้อน: 8,500 บาท

 

SENIOR – WC

 • ขนาด (เมตร): 6×6
 • ราคา: 859,000 บาท
 • ค่าขนส่ง+ติดตั้ง: –
 • ราคารวม (บาท): 859,000 บาท
ราคางานเพิ่มอื่น ๆ
 • ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
  -ไม่มีเข็ม: 50,000 บาท
  -มีเข็มสั้น: 94,000 บาท
 • บันไดเฟอร์นิเจอร์: –
 • เฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว: 278,000 บาท
 • ราคามุ้งลวด: 15,000 บาท
 • ราคาถังบำบัดน้ำเสีย (800 ลิตร): 278,000 บาท
 • อ่างอาบน้ำไม้จริง: –
 • ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น: 6,500 บาท
 • ติดตั้งเครื่องทำความร้อน: 8,500 บาท

 

SENIOR – DISABLED WC

 • ขนาด (เมตร): 6×6
 • ราคา: 899,000 บาท
 • ค่าขนส่ง+ติดตั้ง: –
 • ราคารวม (บาท): 899,000 บาท
ราคางานเพิ่มอื่น ๆ
 • ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
  -ไม่มีเข็ม: 50,000 บาท
  -มีเข็มสั้น: 94,000 บาท
 • บันไดเฟอร์นิเจอร์: –
 • เฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว: 278,000 บาท
 • ราคามุ้งลวด: 15,000 บาท
 • ราคาถังบำบัดน้ำเสีย (800 ลิตร): 38,000 บาท
 • อ่างอาบน้ำไม้จริง: –
 • ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น: 6,500 บาท
 • ติดตั้งเครื่องทำความร้อน: 8,500 บาท

Note:

 1. ค่าขนส่งและติดตั้งดังกล่าวสำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ภายในระยะทาง 60 กม. จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นอกเหนือจากนี้คิดค่าส่งเพิ่มกิโลเมตรละ 60 บาท
 2. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมราคาที่พักและเบี้ยเลี้ยงสำหรับติดตั้งนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 3. งานฐานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีเสาเข็ม จะใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม ยาว 6 ม.
 4. ราคามุ้งลวดและถังบำบัดน้ำเสีย รวมค่าติดตั้งแล้ว
 5. ราคาและค่าขนส่งดังกล่าวยังไม่รวมงานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าประปา และบำบัดน้ำเสียของเดิมเข้ากับตัวอาคาร Blox
 6. ราคารวม VAT แล้ว