นวัตกรรมบ้านที่ตอบโจทย์ทุกความฝัน สร้างเสร็จในวันเดียว

Info:

บริษัท บล็อกซ์  จำกัด

299/20 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว (อินทราภรณ์ ทาวน์ อิน ทาวน์) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02 117 2246
[email protected]
www.bloxliving.com

BLOX
  /  News   /  บล็อกซ์ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่งมอบอาคารสำเร็จรูป BLOX Living พร้อมสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้กับโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ภายใต้โครงการจินตนาการสำคัญกว่าความรู้

บล็อกซ์ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่งมอบอาคารสำเร็จรูป BLOX Living พร้อมสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้กับโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ภายใต้โครงการจินตนาการสำคัญกว่าความรู้

บริษัท บล็อกซ์ จำกัด จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ “โครงการจินตนาการสำคัญกว่าความรู้” โดยการมอบอาคารสำเร็จรูป BLOX Living เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา พร้อมสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้กับทางโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและเหมาะสมในการทำกิจกรรมและประโยชน์ทางการศึกษาของเด็กๆ ในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มี คุณจินต์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท บล็อกซ์ จำกัด พร้อมด้วย คุณจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กฯ คุณวินท์ สุธีรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด คุณธนา ชัยชาญพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน) คุณรุจิระ จิระพงษ์ตระกูล กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) คุณแพท พาวเวอร์แพท และคณะครูโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ที่มาร่วมมอบสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ร่วมกัน

นอกเหนือจากการมุ่งใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม BLOX Living ยังมีเป้าหมายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ต้องการให้เด็กมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น งานศิลปะ ดนตรี และเล่านิทาน เป็นต้น มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ นอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการ โดยหวังว่ากิจกรรมดังกล่าว จะช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อเด็กและเยาวชน เพื่อร่วมพัฒนาและรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต