นวัตกรรมบ้านที่ตอบโจทย์ทุกความฝัน สร้างเสร็จในวันเดียว

Info:

บริษัท บล็อกซ์  จำกัด

299/20 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว (อินทราภรณ์ ทาวน์ อิน ทาวน์) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02 117 2246
[email protected]
www.bloxliving.com

Image Alt

Why Blox

Why BLOX? | ทำไมต้องบล็อกซ์?

นวัตกรรมบ้านเหล็กสำเร็จรูปที่สามารถสร้างเสร็จได้ภายใน 1 วัน รวมทั้งรื้อถอนและเคลื่อนย้ายไปประกอบไปยังที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย เมื่อต้องการจะย้ายที่อยู่อาศัย หรือสถานประกอบการ BLOX เพียบพร้อมด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานอเนกประสงค์ เหมาะทั้งการประกอบกิจการและการอยู่อาศัย ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป เป็นนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมที่จะช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายเล็ก และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกเพศ วัย และหลากหลายไลฟ์สไตล์ สร้างจากโรงงานผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่สะดวกรวดเร็ว โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงและฝุ่น โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5 )

o ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว
o อาคารเขียว ปลอดฝุ่น ประหยัดพลังงาน.
o ควบคุมการผลิตจากโรงงานด้วยมาตรฐานเดียวกัน
o ราคาจับต้องได้ ขยายได้ตามงบ
o น้าหนักเบา

A-EXT2